En el món dels infants, les ocupacions giren entorn al joc (saltar, córrer, anar en bicicleta, anar al parc...), anar a l’escola, (llegir, escriure, retallar, dibuixar, fer els deures...) relacionar-se amb els amics i amb la família, i participar en les activitats de la vida diària (menjar, vestir-se, dutxar-se, preparar-se la motxilla,...)

El terapeuta ocupacional capacita i ajuda als infants a desenvolupar les habilitats i capacitats necessàries per aconseguir que totes aquestes ocupacions i activitats puguin donar-se a terme de la forma més independent i satisfactòria possible, tenint en compte les característiques individuals de cada nen.

Les activitats que realitzem s’adapten a les necessitats i característiques de cada nen i tenen un significat per a l’infant.
Aquestes intervencions es poden donar a la sala de teràpia, a l’escola, a casa, i en la comunitat, en funció de cada cas.

Passatge del Notari Herràn, 11 · 08208 Sabadell (Barcelona) · Tel. 937 162 438 Email: info@ninaia.com