La integració sensorial és la capacitat neurològica que tenim per organitzar la informació que rebem de l’entorn i del nostre propi cos (mitjançant el gust, l’oïda, la vista, l’olfacte, el tacte, el moviment, la posició del cos i la gravetat). La manera en com percebem, interpretem i organitzem aquesta informació sensorial determina la nostra manera d’actuar i reaccionar, les habilitats motrius, la capacitat per estar alerta i atents, l’aprenentatge, el llenguatge, i fins i tot la manera en com juguem i ens relacionem amb els altres.
Quan un nen té dificultats per integrar de forma adequada les sensacions, es poden veure afectades moltes àrees del seu desenvolupament.

Durant les sessions terapèutiques utilitzem el joc, l’estimulació i la motivació interna de cada nen, buscant en tot moment una resposta adaptada, un repte o un objectiu que permeti una millor integració dels estímuls sensorials, un funcionament neurològic i un desenvolupament més madur i òptim.

Passatge del Notari Herràn, 11 · 08208 Sabadell (Barcelona) · Tel. 937 162 438 Email: info@ninaia.com