Nens que presenten algunes de les
següents característiques:
· Problemes d’atenció i concentració
· Dificultats d’aprenentatge
· Alteracions en el to muscular
· Retard en la parla i en el llenguatge
· Dificultats emocionals i conductals
· Retards maduratius i del desenvolupament
· Dificultats en el joc i en la socialització
· Nens que han patit una manca d'estimulació (nens adoptats, amb llargues hospitalitzacions i nens en situació de risc)
· Dificultats per funcionar a l'escola i en les activitats de la vida diària
  Nens que presenten un diagnòstic específic:
· Disfunció en el processament sensorial
· Trastorn per Dèficit d'Atenció (amb i sense Hiperactivitat)
· Trastorn Generalitzat del Desenvolupament (Síndrome d'Asperger, Autisme i altres)
· Dispraxia
· Síndrome de Down, Síndrome de Williams, Síndrome X-Fràgil i altres síndromes
· Paràlisis Cerebral
· Discapacitat Sensorial
· Altres diagnòstics
   

Passatge del Notari Herràn, 11 · 08208 Sabadell (Barcelona) · Tel. 937 162 438 Email: info@ninaia.com