El massatge infantil és una tècnica subtil, tendre i agradable, que per mitjà de l’estimulació tàctil ens permet comunicar-nos d’una forma intensa amb el món corporal i emocional del nen. Té molts beneficis tant a nivell fisiològic com psico-emocional, ja que promou l’escolta, el vincle, la seguretat emocional, l’autoestima i és una font de plaer sensorial.

El massatge infantil no és una teràpia.

Al Centre Ninaia oferim cursos de massatge infantil per a pares, mares i/o cuidadors.